برنامه بیمه ارزان خودرو کالیفرنیا

آیا این بیمه خودرو مناسب شما است؟

برنامه کم هزینه بیمه اتومبیل کالیفرنیا به ساکنین کالیفرنیا که درآمد کم و سابقه رانندگی خوبی دارند کمک می کند تا بتوانند استطاعت پرداخت برای بیمه پایه ای مورد نیاز جهت رانندگی به صورت قانونی و با مسئولیت را داشته باشند. برای دانستن اینکه آیا صلاحیت دارید، به این پرسشنامه کوتاه که دارای 12 سؤال است پاسخ دهید. ما در مورد اتومبیل، درآمد خانوار، و سابقه رانندگی شما سؤال خواهیم کرد. آماده اید؟ پس شروع کنیم.


  • آیا ساکن کالیفرنیا هستید؟
    بله خیر


California Low Cost Automobile Insurance Program
Administrator: California Automobile Assigned Risk Plan
150 California Street Suite 200
San Francisco, CA 94111
Phone: (866) 602-8861
Fax: (415) 421-4013
Email: caarp@aipso.com